GŁÓWNYM CELEM STRONY WWW.NETJET.PL JEST ZAPREZENTOWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z FIRMĄ.

NETJET W PEŁNI RESPEKTUJE PRAWO DO PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH TECHNOLOGICZNYCH.

NETJET KRZYSZTOF JASZCZAK – ADMINISTRATOR PORTALU WWW.NETJET.PL NIE WYKORZYSTUJE STRONY WWW.NETJET.PL DO GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW.

NETJET ZBIERA WYŁĄCZNIE INFORMACJE O WYKORZYSTYWANIU NINIEJSZEJ STRONY PRZEZ ZAPISYWANIE DO LOGÓW SYSTEMOWYCH DANYCH TECHNOLOGICZNYCH, TAKICH JAK DATA POŁĄCZENIA Z SERWISEM ORAZ ADRES IP. INFORMACJE TE SĄ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW WYŁĄCZNIE ADMINISTRACYJNYCH I STATYSTYCZNYCH I NIE POZWALAJĄ NA IDENTYFIKACJĘ POJEDYNCZEGO UŻYTKOWNIKA.

DANE TE PRZECHOWYWANE SĄ W SPECJALNEJ STREFIE BEZPIECZEŃSTWA I MAJĄ DO NICH DOSTĘP TYLKO I WYŁĄCZNIE UPOWAŻNIONE OSOBY ZWIĄZANE ZE STRONĄ WWW.NETJET.PL I ZOBOWIĄZANE DO ZACHOWANIA UZYSKANYCH INFORMACJI W TAJEMNICY. STOSOWNIE DO ZAPISU ART. 18 UST. 6 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2002 R. O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (DZ. U. NR 144, POZ. 1204), NETJET MOŻE ZOSTAĆ ZOBOWIĄZANY DO WYDANIA INFORMACJI ZAWARTYCH W LOGACH DOSTĘPOWYCH (W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI NUMERU IP KOMPUTERA) ORGANOM PAŃSTWA, UPRAWNIONYM NA PODSTAWIE PRAWA, NA POTRZEBY PROWADZONYCH PRZEZ NIE POSTĘPOWAŃ.

NETJET KRZYSZTOF JASZCZAK JAKO ADMINISTRATOR STRONY WWW.NETJET.PL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POLITYKĘ OCHRONY PRYWATNOŚCI INNYCH STRON INTERNETOWYCH, ZARÓWNO TYCH DOSTĘPNYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW DZIĘKI LINKOM UMIESZCZONYM NA STRONACH WWW.NETJET.PL, JAK I TYCH, KTÓRE UMIESZCZAJĄ LINKI DO PORTALU WWW.NETJET.PL.

POWYŻSZE ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI MOGĄ ULEC W PRZYSZŁOŚCI ZMIANOM. O WSZELKICH ZMIANACH UŻYTKOWNICY ZOSTANĄ ZAWSZE POINFORMOWANI Z WYPRZEDZENIEM.

WSZELKIE PYTANIA I UWAGI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA ZE STRONY WWW.NETJET.PL ORAZ OCHRONY PRYWATNOŚCI JEGO UŻYTKOWNIKÓW MOŻNA PRZEKAZAĆ ADMINISTRATOROWI KORZYSTAJĄC Z DANYCH PODANYCH W ZAKŁADCE "KONTAKT".