"JEŚLI JEST COŚ, CZEGO NIE POTRAFIMY ZROBIĆ WYDAJNIEJ, TANIEJ I LEPIEJ NIŻ NASI KONKURENCI, NIE MA SENSU, ŻEBYŚMY TO ROBILI. POWINNIŚMY ZATRUDNIĆ DO WYKONANIA TEJ PRACY KOGOŚ, KTO ZROBI TO LEPIEJ NIŻ MY."

1923 Henry Ford

OUTSOURCING INFORMATYCZNY W SKRÓCIE OUTSOURCING IT TO WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW ZEWNĘTRZNYCH FIRM INFORMATYCZNYCH, KTÓRE TANIEJ I EFEKTYWNIEJ ZREALIZUJĄ SZEREG ZADAŃ INFORMATYCZNYCH NIŻ ROBIŁOBY SIĘ TO WE WŁASNYM ZAKRESIE. W RAMACH OBSŁUGI ORAZ USŁUG INFORMATYCZNYCH SĄ TO PRACE ZWIĄZANE Z BIEŻĄCĄ ADMINISTRACJĄ SPRZĘTOWYCH I PROGRAMOWYCH ZASOBÓW INFORMATYCZNYCH W CELU ZWIĘKSZENIA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. • WZROST RENTOWNOŚCI POPRZEZ ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW WŁASNYCH, ŁATWY DOSTĘP DO WIEDZY (KNOW-HOW) DOTYCZĄCEJ ORGANIZACJI PRACY IT
 • DOSTĘP DO NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII,
 • OPTYMALNE DOPASOWANIE INFRASTRUKTURY IT DO POTRZEB BIZNESOWYCH,
 • REDUKCJA KOSZTÓW ZWIĄZANA Z PODNOSZENIEM KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW,
 • WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ FIRMY,
 • MOŻLIWOŚĆ SKUPIENIA SIĘ NA DZIAŁALNOŚCI KLUCZOWEJ,
 • KONSULTING ZWIĄZANY Z IT ZAWARTY W CENIE USŁUGI,
 • ZABEZPIECZENIE PRZED ODEJŚCIEM Z PRACY PRZESZKOLONEGO PRACOWNIKA,
 • ZAGWARANTOWANA WYSOKA JAKOŚĆ PRACY INFRASTRUKTURY IT,
 • PROFESJONALNA STRATEGIA ROZWOJU IT ODPOWIADAJĄCA POTRZEBOM BIZNESOWYM, read more
 • RENGINEERING (REINŻYNIERING), WŁAŚCIWIE BUSINESS PROCESS REENGINEERING – TO KONCEPCJA BIZNESOWA POLEGAJĄCA NA WPROWADZANIU RADYKALNYCH ZMIAN W PROCESACH BIZNESOWYCH. CELEM ZMIAN JEST OSIĄGNIĘCIE MAKSYMALNEJ EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI ORAZ REDUKCJA KOSZTÓW. read more


  W OPARCIU O DOŚWIADCZENIE ORAZ INNOWACYJNE TECHNOLOGIE IT FIRMA NETJET MOŻE OPRACOWAĆ DLA PAŃSTWA PROPOZYCJĘ REENGINEERINGU, PROCES ZMIAN OBEJMUJE FIRMĘ CAŁOŚCIOWO, POCZĄWSZY OD JEJ STRATEGII, WARTOŚCI WEWNĄTRZORGANIZACYJNYCH PO DZIAŁALNOŚĆ, MOŻLIWOŚCI, UPRAWNIENIA POJEDYNCZEGO PRACOWNIKA. ODBYWA SIĘ TO NA WIELU PŁASZCZYZNACH. JEDNAK TRZEBA ZAZNACZYĆ, ŻE PODSTAWĄ JEST PROCES. KAŻDE USPRAWNIENIE, ZMIANA POZWALA NA POPRAWĘ, ZMIANĘ JEDNEJ Z MIAR KRYTYCZNYCH DLA FIRMY.


  RESTRUKTURYZACJA PROCESÓW, KTÓRA ZGODNIE ZE SWĄ IDEĄ PRZEBIEGA POPRZEZ PRZEMYŚLENIE I ZAPROJEKTOWANIE OD NOWA PROCESÓW, MOŻE SPOWODOWAĆ, ŻE ZOSTANĄ NARUSZONE AKTUALNE KANAŁY KOMUNIKACJI MIĘDZY RÓŻNYMI PRACOWNIKAMI. PRACOWNICY, KTÓRZY WYMIENIAJĄ MIĘDZY SOBĄ INFORMACJE LUB DZIELĄ SIĘ WIEDZĄ, W WYNIKU ZMIANY PRZEBIEGU PROCESU, JEGO ZINFORMATYZOWANIA, MOGĄ STRACIĆ POŁĄCZENIE MIĘDZY SOBĄ. JEDEN Z PRACOWNIKÓW MOŻE ZOSTAĆ PRZENIESIONY LUB ZWOLNIONY, PONIEWAŻ JEGO UMIEJĘTNOŚCI MOGĄ ZOSTAĆ OCENIONE JAKO JUŻ NIEISTOTNE. read more